skip to Main Content

Övriga datum av intresse för LAG:

Inlämning strategi STEG 1 (bakgrund, förankring, SWOT, mål, insatsområden, indikatorer o s v)- senast 15 oktober 2021
Inlämning strategi STEG 2 (ansökan om att bilda Leaderområde) – senast 15 oktober 2022

Multileder – Praktisk utbildning i stigbygge – september i Lofsdalen

Back To Top