Skip to content
 

LAG-styrelse

LAG (Local Action Group) är hela föreningen som ansvarar operativt för genomförandet av utvecklingsstrategin. LAG-styrelsen består av personer från offentlig, privat och ideell sektor. Jordbruksverket har godkänt Leaderområdets strategin och gett oss möjligheten att prioritera projekt till finansiering från tre EU-fonder: Landsbygdsfonden, Regionala Utvecklingsfonden och Sociala fonden 2014-2020 och Landsbygdsfonden 2021-2022.

LAG-styrelsen väljs i demokratisk ordning av medlemmarna på årsstämman efter förslag från valberedningen. När stämman ska hållas och hur denna ska gå till regleras i föreningens stadgar.

LAG-styrelsen leder genomförandet av strategin och har stor frihet att forma utvecklingen utifrån strategin i sitt område. LAG-styrelsen fattar beslut om vilka ansökningar som ska prioriteras.

LAG-styrelsens beslut går inte att överklaga och det vilar ett stort ansvar på LAG-styrelsen att fatta beslut som är ändamålsenliga och i enlighet med strategin. Därför krävs ledamöter som är öppna, tydliga, professionella och objektiva.

Valberedning för LAG-styrelse

Kerstin Arnemo (sammankallande) kerstin.arnemo@ostersund.se

Back To Top