Skip to content
 

Privat medfinansiering

Det går att söka upp till 100% i stöd till faktiska kostnader, men det ska alltid en privat medfinansiering i form av ideell tid, ideell resurs eller kontanta medel. Sedan 10 april 2019 gäller att alla ansökningar måste ha minst 30% privat medfinansiering. Privat medfinansiering kan komma från privata företag, ideella föreningar eller privatpersoner.

Privat medfinansiering i kontanta medel:
Exempel: deltagaravgifter, intäkter, sponsring eller liknande.
Det finns ett undantag där enskilda firmor och handelsbolag kan ta upp egen arbetstid á 220kr/timme som medfinansiering.
Privat medfinansiering i form av ideell tid
Ideell tid, det vill säga arbetstid som läggs i projektet utan att betalning utgår från projektet, har ett ekonomiskt värde. Den värderas som 220kr/person vid vuxnas arbetsinsats i ett projekt, och 50kr/person för ungdomar.
Privat medfinansiering i form av ideell resurs
Material som privatpersoner, företag eller föreningar skänker till projektet som kan värderas.
Exempel: En lokal brukar hyras ut enligt en prislista, men projektet kan nyttja den gratis.

EXEMPEL, PRIVAT MEDFINANSIERING UTAN KONTANTER:
En ansökan har en budget på 500 000kr, d v s 500 000kr i beräknade utgifter
70% = 500 000
30% = 500 000/7*3= 214 286 kr (som kan bestå av ideell tid, värderad till 220kr/tim, eller annan ideell insats som kan visas med intyg eller jämförelse)

EXEMPEL, PRIVAT MEDFINANSIERING/INTÄKTER, BESTÅENDE AV KONTANTA MEDEL:
En ansökan har en budget på 500 000kr, d v s 500 000kr i beräknade utgifter70% = 500 000 * 0,7 = 350 000kr
30% = 500 000 * 0,3= 214 286 kr (som kan bestå av privat medfinansiering i pengar, intäkter, deltagaravgifter e dyl)

De olika räknesätten kan kombineras, kontakta oss så hjälper vi till att räkna!

Back To Top