Skip to content
 

Leadermetoden

Leader är ett metodbaserat arbetssätt för att skapa en bestående utveckling utifrån lokala förutsättningar, och med ett inkluderande arbetssätt där man arbetar över sektorsgränser för att lösa lokala problem och utmaningar. Den bygger på 7 principer, se film ”Leadermetoden” nedan.

 

Leadermetoden

Leadermetoden i praktiken

Back To Top