Skip to content
 

Inspiration för Smarta landsbygder


En smart landsbygd är en bygd som bygger vidare på sina styrkor, och där man arbetar tillsammans. Det finns många sätt att arbeta smart, och en bra grund är hur man organiserar sig i sin bygd.
På dessa sidor finns tips och stöd i form av metoder, inspiration och länkar till de som kan ge ekonomiskt eller kunskapsmässigt stöd utöver oss på Leader Sjö, Skog & Fjäll.

Vi har stöttat flertalet bygder i deras resa mot att bli en Smart Landsbygd genom att bevilja dem Småstöd.
Se alla härliga initiativ här >>

Arbetsmetoder

För att göra det så kan det underlätta att arbeta efter en viss arbetsmetod, som hjälper till att visualisera och få syn på viktiga saker. Det visionära arbetet brukar skrivas ner i en plan.

Fördelar med att arbeta med en metod:
* hjälper till att visualisera och få syn på viktiga saker som man kanske annars tar för givet.
* påminner om att bjuda in brett, och inte till exempel glömma att bjuda in unga.
* Holistiskt arbetssätt – är det en eller flera saker som man vill förbättra eller ändra?
* Hjälper till att komma ifrån tendensen till ”projektifiering”, att man hamnar i en serie av likartade projekt som arbetar med samma problem utan att hitta en lösning.

Fördelar med att dokumentera i en plan
* Det underlättar för människor att kliva i och ur processen sett över längre tid. Till exempel unga eller nyinflyttade som inte var med från början.
* Det kan underlätta för att visa för kommunen vad bygden vill och försöker åstadkomma.
* Det kan vara ett redskap som underlättar när man söker finansiering.

METODER, SVENSKA:
LEA – lokalekonomisk analys, Hela Sverige Ska leva/Servicebanken 
LUP – Lokal utvecklingsplan, Hela Sverige Ska Leva/Servicebanken 

Inspireras av andra

Leader är i sig självt en metod för utveckling, och som en del av den metoden så finns ett rikt och nätverk med byar över hela EU, och även utanför, som arbetat med spännande teman.

INSPIRATION OCH NÄTVERK, SVENSKA:
Få hjälp med din idé: Landsbygdsnätverket
Aktiva Byar: aktivabyar.se
Smarta Landsbygder – en studie över konceptet (PDF): Frans Elf, SLU

INSPIRATION, PÅ ENGELSKA:
Smart Villages portal, ENRD
Smart Rural 21, smartrural21.eu

Back To Top