Skip to content
 

Grundvillkor Småstöd

Finns det några krav? Ja, vi har några grundkrav och mål som er aktivitet behöver uppnå för att ni ska kunna få pengar;

 • Sökande behöver vara en juridisk person (registrerat företag/förening med tillräcklig kapacitet för att genomföra aktiviteten och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand).
 • Krav på samarbete finns ej om aktiviteten i förlängningen kan anses skapa allmännytta.
 • Ni kan skriva en tydlig ansökan och budget.
 • Aktiviteten skall ge nytta för landsbygden.
 • Aktiviteten skall leda till:
  För Smarta Landsbygder: förbättrad innovationskraft. Er aktivitet innehåller innovation, ny teknik eller nya lösningar. Finns flera utav dessa i er aktivitet ger det pluspoäng vid bedömning. Vid ansökningar gällande byplaner så förväntar vi oss att inbjudan aktivt vänder sig till alla invånare i området.
 • Ni kan visa på att aktiviteten är helt ny alternativt att den är ny för ert område.
 • Er ekonomiska insats är ideell tid/övrigt till samma värde som ni söker stöd för.
 • Att ni kan genomföra aktiviteten inklusive slutrapport inom 6 månader. (Längre tid kan ges vid behov. T.ex. p.g.a. vinter/sommarsäsong eller liknande.)
 • Aktiviteten faller in i vår vision ”Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt”
 • Ni arbetar hållbart och har beskriver ett utav målen tydligt och konkret.
 • Aktiviteten skall leda till fler eller utvecklade mötesplatser/nätverk för en attraktiv och hållbar bygd, fler evenemang för att öka bygdens gemenskap och attraktivitet och/eller ökad social hållbarhet (jämställdhet mellan kön, mångfald, möjlighet att delta oavsett funktionsförmåga).

Vad kan man inte få stöd för?

 • Ordinarie drift.
 • Uppstart av enskilda firmor eller dylikt.
 • Löner till egen organisation (undantag kan göras om det finns väldigt goda skäl, i övrigt hänvisar vi till en vanlig ansökan om Projektstöd).
 • Investering kan ej ingå. Mindre inköp av utrustning kan vara möjligt.
 • För Smarta Landsbygder: Endast en plan per by kommer att godkännas.
 • Ansökningar från samfälligheter som främst består av privathushåll (väg- och väglyseföreningar, VA-samfälligheter eller liknande) kommer ej att beviljas om de inte innehåller nya innovativa idéer.
 • Stöd för att skriva Leader-projektansökningar.
 • Stöd för att finansiera projektansökan hos annan stödgivare.

Småstöd kan sökas av företag och föreningar som finns i kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre eller Östersund. (Undantag: Staden Östersund och den stadsnära halvan av Frösön samt Ytterhogdals församling).

Back To Top