skip to Main Content

Lokal utvecklingsstrategi 2014-2022

Vårt arbete utgår från en utvecklingsstrategi som är framtagen av våra bygder, föreningar, företagare och kommuner tillsammans. Strategin fram under åren 2014-2015 med sikte på 2020. Den har sedan förlängts med med två år till 2022 avseende Landsbygdsfonden. Social- och Regionalfonden är ej förlängda.
Visionen för Leader Sjö, Skog & Fjäll är: Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt. Mer om våra mål och insatsområden kan du läsa om här nedan i vår utvecklingsstrategi.

Nedkortad populärversion (OBS Social- och Regionalfonden går inte längre att söka)

Hel version (OBS Social- och Regionalfonden går inte längre att söka)

Back To Top