Skip to content
 

Lokal utvecklingsstrategi 2014-2022

Vårt arbete utgår från en utvecklingsstrategi som är framtagen av våra bygder, föreningar, företagare och kommuner tillsammans. Strategin fram under åren 2014-2015 med sikte på 2020. Den har sedan förlängts med med två år till 2022 avseende Landsbygdsfonden. Social- och Regionalfonden är ej förlängda.

Populärversion

Sjö, Skog & Fjälls utvecklingsstrategi

Back To Top