Skip to content
 

Hur går man tillväga för att söka Småstöd?

Småstöd är sökbart till 12 april 2022 (med reservation för att alla pengar redan är utdelade).
Aktiviteten behöver genomföras med start i maj 2022 och avslutas inom 6 månader.
Inför och medans ni skriver er ansökan så finns vi här för tips och råd. Maila till bitte@sjoskogfjall.se eller ta kontakt med någon på utvecklingskontoren i Ås och Funäsdalen.

1. Ladda upp och fyll i ansökningsformuläret.

Ansökningsformuläret finner ni i menyn till vänster. Ladda upp och spara det på din dator. Fyll i ansökan i lugn och ro.

Kom ihåg att vi antagligen vet väldigt lite om er, så berätta gärna lite kort om er. Det går bra att skicka med foton, bilagor eller hänvisa till er hemsida.

Beskriv er och aktiviteten ni vill söka pengar för på ett positivt sätt. Finns det foton, kartor, ritningar eller skisser som hjälper till att förklara så bifoga dem till ansökan.

Att ni tänker hållbarhet är en viktig bit att ta hänsyn till. Läs gärna ”Hållbarhetsmål – förenklad info” som finns i menyn till vänster.

TIPS: Så här kan en ansökan se ut.

2. Ladda upp och fyll i budget inklusive motprestation.

Ladda upp budgetmallen och spara den också på din dator.

Budgeten skall innehålla de ungefärliga kostnader och förväntade intäkter för er aktivitet.

Maximal summa att söka: se information vid respektive stöd. Ni kan inte få mer stöd än redovisade kostnader minus intäkter. Om intäkterna uteblir så kan ni ej få stöd för kostnader överstigande maxtaket.

Pengarna betalas ut efter godkänd redovisning.

Motprestation:
För att få ut det stöd ni söker i pengar måste ni bidra med lika stort värde själva.

Ni kan göra det på tre olika sätt:
Ideell tid: Människor bidrar genom att arbeta ideellt (detta är vanligaste sättet). Uppskatta ideell tid genom att räkna 50 kr/timmen per ungdom och 220 kr/timmen per vuxen och beskriv vad det ideella arbetet består av. Möten kan genomföras fysiskt eller digitalt. (Observera att möten där deltagarna enbart sitter med och lyssnar får inte tas med. Möten där deltagarna utför något slags arbete som dokumenteras får tas med, t.ex. workshops, brainstorming eller liknande).

Ideell resurs eller egna pengar: Annat än tid, till exempel skänkta föremål, gratis lokalhyra eller egna pengar som sökande själv går in med. Det måste gå att visa ett underlag som styrker beloppen, t.ex. en kopia på en faktura eller ett värderingsintyg där det framgår värdet på det skänkta materialet om ni hade köpt det ”på riktigt”, gällande prislista för lånad lokal, prisjämförelse eller liknande.

Kontanta intäkter: Till exempel deltagaravgifter, biljett/entréintäkter, sponsring, försäljning av varor eller tjänster, uthyrning eller liknande.

Exempel: söker ni  30 000 kr måste ni visa att ni har motsvarande värde av minst 30 000 kr.

Att tänka på:

 • Om ni har inköp för 5000 kr inklusive moms eller mer skall offert/er bifogas (mailkonversationer är ok).
 • Investering kan ej ingå. Mindre inköp av varor med en livslängd på mer än 3 år kan vara möjligt.
 • Vid köp från privatperson med kontanter / swish är högsta möjliga belopp 1000 kr.
 • Utgifter för lunch eller middag ersätts med ett schablonbelopp på 90 kronor exklusive moms per person och måltid. (Deltagarlista behövs vid redovisning.)
 • Utgifter för fika ersätts med max 60 kronor exklusive moms per person och tillfälle. (Deltagarlista behövs vid redovisning.)
 • Utgifter för resa med bil ersätts med 30 kronor/milen (moms ingår ej). (Körjournal behövs vid redovisning.)

TIPS: Så här kan budget inkl. ideell tid/medfinansiering se ut.

3. Maila ansökan, budget och övriga underlag för tips och råd. Skriv er aktivitets namn som ämne.

Obligatoriska dokument är; Ansökan, budget, offertunderlag, medfinansieringsunderlag, firmateckningsintyg (får ej vara äldre än 1 år och gäller ej enskild firma) samt eventuella tillstånd (polis/mat/markägare eller liknande).

Övriga underlag kan vara: Samarbetsavtal, bilder/bilagor samarbetspartners, foton/skisser, protokoll eller något annat i önskar ta med för att förtydliga er ansökan.

4. När vi anser att er ansökan är komplett så kommer er ansökan att föredras på ett bedömningsmöte.

Med komplett så innebär det att vi anser att:

 • idén kan inrymmas i det SMÅSTÖD som ni vill ansöka om stöd från,
 • er ansökan uppfyller grundkraven (se ”Finns det några krav?),
 • ansökan är tydlig,
 • budgeten är rimlig,
 • samt att alla bilagor finns och är tillräckliga som underlag.

Vi meddelar er när vi anser att ansökan är komplett och bedömningsbar.

5. Beslut.

En bedömningskommitté möts och går igenom kompletta ansökningar. Besked om bifall/avslag får ni inom cirka en vecka efter bedömningsmöte.

7. Om er ansökan beviljas får ni skriva på ett avtal online (signeras med BankId).

Har ni ej tillgång till BankId så hör av er till oss så löser vi det på annat vis.

8. När avtalet är signerat kan ni påbörja er aktivitet. Det är alltså inte möjligt att starta på egen risk.

9. Genomför er aktivitet.

Hur ett genomförande inkl. slutredovisning går till kan ni om läsa här >>

Back To Top