Skip to content
 

LAG-styrelsen

Ledamöterna i styrelsen representerar områdets näringsliv, föreningsliv och offentliga aktörer enligt följande:

Ordförande i LAG: Nina Andersson, ordf@sjoskogfjall.se, 070-609 19 38
Vice ordförande i LAG: Conny Wahlström, vice@sjoskogfjall.se
Vill du nå övriga ledamöter, maila på info@sjoskogfjall.se så vidarebefordras mailet till rätt person. 

REPRESENTATION SEKTOR/KOMMUN
Nina Andersson, Ordförande
Ordinarie ledamot Ideell sektor Krokoms kommun
Bor i Alsen. Kommunpolitiker i Krokoms kommun. Arbetar på Norra Skog. Stort nätverk inom föreningsliv, privat sektor och offentlig sektor. Styrelseledamot i Nordiska Ungdomsspelen (NUS), valberedare i Jämtland Härjedalens Ishockeyförbund och Region Ishockey Norr.
Presentation
E-post
Anna Olofsson Frestadius
Ordinarie ledamot Privat sektor Krokoms kommun
Har verkat inom organisationen Hela Sverige ska leva som ordförande i Jämtlands län och som ledamot i riksorganisationen. Arbetar som utvecklingschef på Torsta AB med fokus på landsbygdsutveckling inom gröna näringar.
Presentation
Anders De Sinegube
Ordinarie ledamot Offentlig sektor Krokoms kommun
Conny Wahlström
Vice ordförande Ordinarie ledamot Privat sektor Bergs kommun
Bor i Svenstavik. I grunden socionom, men är egenföretagare sen flera år, med egen coachverksamhet. Bakgrund som politiker på olika nivåer, och tjänsteman på riksnivå (bl a statsråd).
Presentation
E-post
Christer Söderlund
Ordinarie ledamot Offentlig sektor Bergs kommun
Emma Stenvall
Ordinarie ledamot Ideell sektor Bergs kommun
Sofie Lundström
Ordinarie ledamot Privat sektor Åre kommun
Fredrik Eriksson
Ordinarie ledamot Offentlig sektor Åre kommun
Ingemar Ericsson
Ersättare Ideell sektor Åre kommun
Bor i Hallenbygden. Aktiv i föreningslivet, främst med Ångaren Östersund. Yrkesmässigt: bank och ekonomichef i anläggningsföretag. Styrelseledamot i Dina Försäkringar Nord.
Presentation
Anna Omberg
Ordinarie ledamot Ideell sektor Östersunds kommun
Arvid Hultin
Ordinarie ledamot Privat sektor Östersunds kommun
Johannes Andersson
Ersättare Offentlig sektor Östersunds kommun
Elina Gradin Grubb
Ordinarie ledamot Offentlig sektor Härjedalens kommun
Bor i Hede. Kommunpolitiker i Härjedalens kommun.
Presentation
Urban Svensson
Ordinarie ledamot Ideell sektor Härjedalens kommun
Jon Wagenius
Ersättare Ideell sektor Härjedalens kommun
Bor i Funäsdalen. Egenföretagare som driver Fjällbäcken Lodge och aktivitetsföretaget Strapatser. Aktiv alpin tränare.
Presentation
Back To Top