Skip to content
 

LAG-styrelsen

Ledamöterna i styrelsen representerar områdets näringsliv, föreningsliv och offentliga aktörer enligt följande:

Mailadresser till Ordförande respektive Vice ordförande finner du vid respektive namn.
Vill du nå övriga ledamöter, maila på info@sjoskogfjall.se så vidarebefordras mailet till rätt person. 

REPRESENTATION SEKTOR/KOMMUN
Conny Wahlström
Ordförande Ordinarie ledamot Näringslivssektor Bergs kommun
E-post
Christer Söderlund
Ordinarie ledamot Offentlig sektor Bergs kommun
Emma Stenvall
Ersättare Ideell sektor Bergs kommun
Anna Omberg
Vice Ordförande Ordinarie ledamot Ideell sektor Östersunds kommun
E-mail
Johannes Andersson
Ordinarie ledamot Offentlig sektor Östersunds kommun
Arvid Hultin
Ersättare Näringslivssektor Östersunds kommun
Anna Olofsson Frestadius
Ordinarie ledamot Näringslivssektor Krokoms kommun
Anna Kråik Åström
Ordinarie ledamot Ideell sektor Krokoms kommun
Anders De Sinegube
Ordinarie ledamot Offentlig sektor Krokoms kommun
Ingemar Ericsson
Ordinarie ledamot Ideell sektor Åre kommun
Sofie Lundström
Ordinarie ledamot Näringslivssektor Åre kommun
Fredrik Eriksson
Ersättare Offentlig sektor Åre kommun
Elina Gradin Grubb
Ordinarie ledamot Offentlig sektor Härjedalens kommun
Malin Elmerstig
Ordinarie ledamot Ideell sektor Härjedalens kommun
Pontus Siwert
Ordinarie ledamot Näringslivssektor Härjedalens kommun
Back To Top