Skip to content
 

Bli medlem i föreningen LAG Sjö, Skog & Fjäll

Som medlem i föreningen har du rösträtt på årsstämman och är även valbar till styrelsen.
Till medlem i föreningen antas juridiska personer som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra
till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen som antar medlemmar.
Välkommen med din/er ansökan!

Back To Top