Skip to content
 

Förberedelser

Vad kan man söka för?

Här finns väldigt få begränsningar. Det är viktigare att projektet är nytänkande. Det är också viktigt om projektet har allmännytta, och kan komma många till del, eller hittar en ny lösning som kan spridas till andra platser.
Bred nytta, som kommer många till del – upp till 2 milj kr och 100% i stöd.
Smalare nytta, till exempel bara för två samverkande företag – upp till 200 000kr och max 70% i stöd
Det finns också en projekttyp ”Samarbetsprojekt” där man samverkar mellan minst två Leaderområden.

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd.

Rätt geografiskt område?

Vi täcker Bergs, Härjedalens, Krokoms, Åres och Östersunds kommuner med undantag för delar av Härjedalen (församlingarna Överhogdal/Ytterhogdal). Projektet måste ge nytta på landsbygden.

När kan projektet genomföras?

Startdatum: Det datum som ansökan får beslut om bifall från LAG-styrelsen men ni genomför ”på egen risk” fram till att ett formellt beslut skapats hos Jordbruksverket.
Slutdatum: Projekt som beviljas nu, utifrån strategin för 2014-2022, kan slutrapporteras fram till 31 december 2024.

Koll på innehållet i utvecklingsstrategin?

Projekt som beviljas ska leda till målen inom vår utvecklingsstrategi, som tagits fram gemensamt av de som bor och verkar i Leaderområdet. Läs gärna vår förkortade version: strategi.

Koll på metodtänket?

Här finns fakta och filmer om Lokalt ledd utveckling med leadermetoden.

Observera kravet på privat medfinansiering. Det gynnar projekt som har god förankring och där många vill bidra i genomförandet.

Vem ska skriva ansökan och svara på frågor?

När ni beslutat vem som ska skriva ansökan, så ger firmatecknaren fullmakt för att få företräda den organisation som ska ansvara för ansökan.  Fullmaktstagaren loggar in med sin e-legitimation på Mina Sidor. Vi rekommenderar att den som är ansvarig för att skriva ansökan är van att arbeta med dator, är insatt i projektidén och har så pass god förmåga att uttrycka sig i skrift, så att utvecklingsidén kommer fram i ansökan.

Har du frågor?

Ta kontakt med utvecklingskontoret, vi hjälper gärna till!

Framgångsfaktorer i Leaderprojekt

  • Förtroende & tillit
  • Att det finns ett gemensamt behov eller problem som samverkan löser
  • Nyttan är större än insatsen för samtliga deltagare
  • Positiv inställning till samarbete
  • Öppen kommunikation
  • Jämbördiga parter
  • Villighet att dela med sig
    Enligt rapporten ”Framgångsfaktorer i samverkansprojekt”, Landsbygdsnätverket
Back To Top