skip to Main Content
 

Ansöka om stöd (ej längre sökbart)

På de här sidorna hittar du information om hur du går till väga när du söker stöd hos Leader Sjö, Skog & Fjäll. Det finns olika typer av projektstöd hos oss:

Projektstöd

  • Projektstöd – bred allmännytta, upp till 2 milj kr, upp till 100% i stöd
  • Projektstöd till företag, upp till 200 000kr, 70% i stöd
  • Samarbetsprojekt mellan Leaderområden, där samma projekt söks och utförs i flera Leaderområden
Back To Top