skip to Main Content

Olika typer av ansökningar

På de här sidorna hittar du information om hur du går till väga när du söker stöd hos Leader Sjö, Skog & Fjäll. Det finns olika typer av projektstöd hos oss: Genomförandeprojekt (Projektstöd eller Projektstöd till företag), Samarbetsprojekt, samt Småstöd.

 

Genomförandeprojekt – inom Leaderområdet

Genomförandeprojekt är projekt som utförs inom Leaderområdet Leader Sjö, Skog & Fjäll. De kan antingen ges som ”Projektstöd” eller ”Projektstöd till företag”.

Projektstöd
Projektstöd kan sökas då det finns en bred allmännytta. Det finns ett tak på 2 miljoner (nyligen höjt) i stöd till varje enskilt projekt. Stödet kan ges med 40-100%. Projektet behöver medfinansieras med minst 30% privat insats, eftersom det främjar projekt som involverar många som kan bidra på olika sätt i genomförandet. Se sidorna som handlar specifikt om privat medfinansiering.

Projektstöd till företag
Projektstöd till företag är egentligen inte kopplat till företagande, utan till hur många som kan förväntas ha nytta av resultatet. Projektstöd kan sökas då nyttan är smalare, och resultatet tillfaller enbart en eller få aktörer. Observera att Sjö, Skog & Fjäll har ett grundvillkor som säger att minst två aktörer ska samarbeta i projektet, därför kan inte stöd ges till enbart en aktör som söker ensam utan samarbete med andra. För att kunna beviljas projektstöd till företag så är maximala stödet 200 000 kr. Stödet kan ges med 40-70%, och projektet behöver därför medfinansieras med minst 30% privat insats. Titta gärna i vårt informationsblad för mer information och räkneexempel.

 

Småstöd – ett mindre stöd

Läs mer här till vänster. Småstöd söks inte via Mina Sidor, utan ansökan skickas direkt till bitte@sjoskogfjall.se och en mindre beslutsgrupp tar beslut om dessa stöd ungefär en gång per månad.

 

Samarbetsprojekt – mellan aktörer i olika Leaderområden

Handshake
Foto: Rémi Walle,  Unsplash

Samarbetsprojekt innebär samarbete mellan en eller flera aktörer inom Sjö, Skog & Fjäll som vill samarbeta med en eller flera aktörer på en annan plats, inom ett annat Leaderområde. Då söks parallella projekt i respektive Leaderområde.

Mer information finns hos Jordbruksverket om Samarbetsprojekt inom Leader/Lokalt ledd utveckling.

Ansökan sker på samma sätt – via Mina Sidor – oavsett vilken projekttyp det är. Kontakta Leaderkontoret om du har frågor eller behöver råd.

Back To Top