Skip to content
 

Om oss

Leader Sjö, Skog & Fjäll är en ideell förening som under EU:s programperiod 2014-2020 (förlängt till 2024) ska genomföra den lokala utvecklingsstrategin som tagits fram för vårt område. Området täcker kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund. Leader Sjö, Skog & Fjäll arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Leadermetoden används inom EU för att stötta lokala initiativ och skapa hållbar utveckling. Den bygger på samarbete mellan olika aktörer där det är ni som bor och verkar i området som driver utvecklingen.

Varje leaderområde har sin egen utvecklingsstrategi som bygger på de lokala behoven och den styr vilka idéer som kan få projektstöd. Den lokala styrelsen, LAG (lokal aktionsgrupp), beslutar om prioritering av projekt och Jordbruksverket fattar därefter slutligt beslut om stöd. LAG-styrelsen består av 15 ledamöter.

Inom Leader Sjö, Skog & Fjäll är det möjligt att söka stöd från tre fonder (åren 2021-2023 endast Landsbygdsfonden).

– Landsbygdsfonden
– Socialfonden
– Regionalfonden

Vår verksamhet och det stöd vi fördelar finansieras av EU, staten, våra fem kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

 

 

 

Back To Top