skip to Main Content

Om oss

Leader Sjö, skog & fjäll är en ideell förening som under EU:s programperiod 2014-2020 (förlängt till 2022) har till uppgift att genomföra den lokala strategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden som tagits fram för vårt område som täcker kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden används inom EU för att stötta lokala initiativ och skapa hållbar utveckling. Metoden bygger på samarbete mellan olika aktörer där det är ni som bor och verkar i området som driver utvecklingen.

Varje leaderområde har sin egen utvecklingsstrategi som bygger på de lokala behoven och styr vilka idéer som kan få projektstöd. Den lokala styrelsen, LAG (lokal aktionsgrupp), beslutar om prioritering av projekt och Jordbruksverket fattar därefter slutligt beslut om stöd. LAG består av 15 ledamöter.

Inom Leader Sjö, skog & fjäll är det möjligt att söka stöd från tre fonder (2021-2022 endast Landsbygdsfonden).

Landsbygdsfonden
Socialfonden
Regionalfonden

Vår verksamhet och det stöd vi fördelar finansieras av EU, staten, våra fem kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

 

 

 

Back To Top