skip to Main Content

Om oss

Leadermetoden har använts i delar av vårt område ända sedan Sveriges inträde i EU 1996. Redan 2013 började förberedelserna med att bilda det som skulle bli Leaderområdet Sjö, Skog & Fjäll, som är en sammanslagning av de tidigare Leaderområdena Åres Gröna Dalar (delar av Åre kommun), Storsjöbygden (delar av Östersunds, Bergs och Krokoms kommun) samt Södra Fjällen (delar av Bergs och Härjedalens kommuner) som var aktiva tidigare år, och som gemensamt givit stöd till hundratals lokala utvecklingsprojekt.

Som en del av Leadermetoden så arbetar Leaderområdet alltid med en lokal utvecklingsstrategi som följer EU:s programperioder. Strategi 2014-2022 togs fram i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, som samlade idéer, tankar och önskningar om vilken typ av utvecklingsfrågor som var angelägna för företagare, kommuner och föreningsrepresentanter. Allt detta idématerial samlades ihop i tematiska områden. Detta blev stommen till 4 Insatsområden.

Parallellt lästes utvecklingsplaner såsom Regional Utvecklingsstrategi och kommunala utvecklingsplaner. Gruppen tog också reda på vad EU vill åstadkomma med sin Vision 2020. Slutligen så bildades föreningen och Leader Sjö, Skog & Fjälls utvecklingsstrategi sändes till Jordbruksverket för godkännande, som slutligen kom i mars 2016. Alla projekt som beviljas, ska bidra till mål inom denna strategi.

Arbetet kunde ta sin början! 

LAG – Local Action Group

LAG står för ”Local Action Group” och organiseras via föreningen Leader Sjö, Skog & Fjäll. Leader Sjö, Skog & Fjäll är en fristående, ideell förening som står öppen för alla. Medlemmarna består av företrädare för kommunerna, föreningsrörelsen, näringslivet och andra organisationer samt privatpersoner. Medlemmar i föreningen väljer valberedning, revisorer och ledamöter i LAG-styrelsen, och kan på så sätt, utöver direkt projektdeltagande, påverka genomförandet.

Till styrelsen väljs representanter från området, och de arbetar, utifrån utvecklingsstrategin, med att ge stöd till lokala projekt.

Back To Top