Skip to content
 

SMÅSTÖD Smarta Landsbygder

Vad kan man söka pengar för?

I första hand så vill vi främja att människor på en plats går samman och gör en gemensam vision och utvecklingsplan:

Att göra en utvecklingsplan för sin by.  Hur skall vår bygd utvecklas långsiktigt och hållbart?  Tips för att komma igång! finns här!

Många byar och bygder i Sverige har arbetat med metoden LEA:

LEA Lokalekonomisk analys, både inköp och genomförande. Så här kan en LEA se ut (PDF). Vill ni genomföra en LEA, kontakta gärna Coompanion Jämtland för tips och information.

Det går även att få stöd för initiativ såsom dessa:

  • Digitala eller fysiska plattformar för t.ex. samåkning, återbruk, food-sharing, fröbytardagar, matfestival m.m.
  • Tillsammansodlingar/ hålla djur ihop, sluta kretslopp m.m. (primärt ideell inriktning)
  • Skapa trygghetspunkter för ökad trygghet, med till exempel grundläggande utrustning för vattenrening för ett område.
  • Köpa in mindre el-aggregat, småskalig off-grid utrustning m.m.
  • Anlita extern kompetens för utredning, analys, statistik eller liknande.
  • Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja eller liknande.
  • Kompetenshöjande insatser t.ex. studiebesök (i kombination med annan insats), utbildning eller liknande.
  • Se på möjligheten att starta upp en obemannad digital lanthandel i er by/samhälle.

Ni kan söka 30 000 – 40 000 kronor.

Back To Top