Skip to content
 

Urvalskriterier

LAGs urvalssystem bygger på att de projekt som bäst bidrar till uppfyllandet av Sjö, Skog & Fjälls utvecklingsstrategi är de som får högst poäng. Poäng över en viss nivå prioriteras och får stöd förutsatt att det finns pengar att bevilja.

Det innebär att ett projekt med hög kvalitet, men som inte bidrar till Sjö, Skog & Fjälls utvecklingsstrategi, ändå kan få avslag.

Vid begränsade medel kvar att ta beslut om, så kommer LAG prioritera på följande sätt:                          

* Högst poäng över minsta fördefinierade poäng för bifall. Om två projekt har samma poäng på samma LAG-möte så gäller först inkomna ansökan (Steg 1 eller Steg 2 på Mina Sidor). LAG kan fortsätta att prioritera projekt, LAG-möte för LAG-möte.

* Prioriterade bifallna projekt som det inte finns pengar till läggs därmed i kö.  

Bedömningssystemet är konstruerat så här:

Grundvillkor – måste vara uppfyllda för att ansökan ska gå vidare till poängsättning.

Poängsättning –  bestående av 3 delar:

  • Bidrar projektet på ett tydligt sätt till ökad hållbarhet; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och/eller ekonomisk hållbarhet?
  • Bidrar projektet på ett tydligt sätt till målen inom något av insatsområdena 1-4?
  • Bidrar projektet på ett tydligt sätt till EU-fondens mål

LAG gör en bedömning av vilken del av strategin som varje projekt antas bidra till mål inom. LAG arbetar med 3 EU-fonder och 4 insatsområden, så det finns flera olika poängmallar. Det är LAG som avgör vilken av dessa mallar som kommer att användas.

Leaderkontoret kommunicerar som regel på förhand vilken poängmall projektet kommer att bedömas mot, och ställer frågor om er ansökan kopplat till bedömningen. Syftet med det är en chans att förtydliga sin ansökan i förhållande till det som projektet kommer att poängsättas på.

Back To Top