skip to Main Content

Redovisa ditt PROJEKTSTÖD eller SMÅSTÖD

På dessa flikar finns information om genomförande och rapportering

Formellt beslut och redovisning för PROJEKTSTÖD OCH PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG

De ansökningar som LAG prioriterar behöver ett formellt myndighetsbeslut. Det är Jordbruksverket som upprättar det, och det tar ca 90 dagar. Det går bra att starta ändå, men verksamheten sker ”på egen risk” fram till beslutet är helt klart. Beskrivningar av hur redovisningen ska göras finns samlat här, tillsammans med olika varianter på EU- och Leaderlogotyperna:  Jordbruksverkets instruktioner.
Vid frågor – stora som små – går det alltid bra att ta kontakt med utvecklingskontoret.
INSTRUKTIONSFILMER FÖR JORDBRUKSVERKET MINA SIDOR

Redovisning för SMÅSTÖD
Redovisningen för SMÅSTÖD sker – precis som ansökan om SMÅSTÖD – via mail direkt till utvecklingskontoret. Vid frågor, kontakta projektledare BItte; bitte@sjoskogfjall.se

Back To Top