Skip to content
 

Checklista inför ansökan om utbetalning

Vad du ska ha gjort innan du skickar in din ansökan om utbetalning

 • Läs ditt beslut om stöd och dina övriga upplysningar
 • Betala alla dina utgifter som du ska ha med i den aktuella ansökan
 • Om du har en webbplats ska det finnas en beskrivning av projektet samt korrekta logotyper i enlighet med ditt beslut om stöd på webbplatsen
 • Skriv ut/kopiera alla underlag som är aktuella för din ansökan om utbetalning, exempelvis:
  • Utdrag från bokföringen som visar att du har särredovisat ditt projekt
  • Fakturor och kvitton
  • Betalningsbevis från banken som visar att dina utgifter är betalda. (Vissa, till exempel kommuner, kan ansöka om undantag)
  • Inbjudningar
  • Deltagarlistor
  • Bilder på informations- och kommunikationsmaterial som är producerat för projektet (rollups, annonser, broschyrer med mera)
  • Beslut eller ansökningsblankett om du har ansökt eller beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i ansökan
  • Tillstånd och avtal, om det behövs för projektets genomförande
  • Löneunderlag, till exempel lönespecifikation, timkostnadsberäkning, anställningsavtal
  • Underlag för offentliga resurser, om till exempel en kommun medfinansierat i ert projekt (framgår av ert beslut)
  • Inbetalningsbevis för eventuell medfinansiering från andra (framgår av ert beslut)
  • Om ni är offentlig myndighet eller berörs av LOU – Relevanta underlag för upphandling
  • Försättsblad om ni väljer att posta in redovisningen via scanningstjänst (finns i webbutiken)
Back To Top