Skip to content
 

Blanketter för redovisning

ANSÖKAN OM ÄNDRING:

JORDBRUKSVERKETS BLANKETTER:

ANSÖKAN OM ÄNDRING (Förlängt slutdatum, byte av sökande, ändring av beslut om stöd. Kan signeras online och mailas till oss. Hör av er så berättar vi hur.)

ANSÖKAN OM BYTE AV STÖDMOTTAGARE

VID REDOVISNING – Se även all viktig information om HUR du redovisar här.

JORDBRUKSVERKETS BLANKETTER:

KÖRJOURNAL (denna används för redovisning av schablon 30kr/mil)

ANMÄLAN OM KONTONUMMER (den här blanketten används om man inte tidigare registrerat kontonummer, eller kan fylla i detta direkt på ”Mina sidor”)

PROJEKTDAGBOK för anställda i projekt

SJÖ, SKOG & FJÄLLS BLANKETTER:

FÖRSKOTT på LAG-delen av redovisningen För att få förskottet så ska redovisningen visats upp för Leaderkontoret, och godkänts.

REDOVISNING AV IDEELL TID OCH IDEELLA RESURSER:

SJÖ, SKOG & FJÄLLS BLANKETTER:

Tidrapport-ideellt arbete projekt (de som utför arbete ideellt i projektet)
För ideella resurser finns ingen mall, bifoga värderingsintyg, nollfaktura eller dylikt.

Dessa är alla vanligt förekommande blanketter, ytterligare blanketter hos Jordbruksverket.

Back To Top