Skip to content
 

Redovisning

Likviditet: När det gäller likviditeten vill vi påminna om att alla medel som vi beviljar betalas ut i efterskott. Det är viktigt att redan nu planera för hur ni ska kunna ligga ute med pengar under en tid innan er ansökan om utbetalning är beviljad och utbetald. Kom även ihåg att de sista 20% av det sökta beloppet betalas inte ut förrän projektet är slutredovisat. Leaderområdet kan ibland ge förskott på inlämnade redovisningar som väntar på hantering hos Jordbruksverket. Kontakta utvecklingskontoret för mer information.

Förskott:  Det finns en möjlighet att söka förskott direkt av Jordbruksverket. Detta gäller numera alla typer av organisationer, utom kommuner, myndigheter och regioner
Max 250.000 kr ELLER max hälften av den beviljade totala summan Projektstöd. (Exempel: har du sökt 150.000 kr totalt så kan du max få 75.000 kr i förskott.)

Tips på sortering av underlag – Sjö, Skog & Fjälls tips för hur man lägger upp ordningen i redovisningen finns här.

Redovisa ideell tid & ideell resurs – Redovisning av Ideell tid och resurs ska till Leaderkontoret, det går bra att maila in dessa underlag på info@sjoskogfjall.se och att använda denna enkla Tidrapport-ideellt arbete projekt.

Back To Top