skip to Main Content

Projekt Drift av Leader

Driften av Leaderområdet är organiserat som ett projekt som LAG själva äger och driver, och som ska täcka kostnader för LAG och dess Leaderkontor inklusive obligatoriska uppgifter. (LAG kan starta och driva andra projekt parallellt med driften.) Driftsprojektet är det projekt som startar först och slutar sist, och sträcker sig därför från starten i mars 2016 och fram till mitten på året 2023. Det är den tidsperioden LAG förväntas ha sin verksamhet igång. LAG kan fortsätta prioritera projekt fram till programperiodens slut, alltså mitten/slutet på 2020. Därefter kommer verksamheten övergå till att ge service till de projekt som fortfarande är igång, men inga nya beslut tas. Redan från Leaderområdets start så har Driften en avsatt  ram, som är uträknad som max 25% av Leaderområdets totala omslutning. I praktiken så är denna ram en 8-årsbudget (åren 2016 till 2023), men vi har valt att jobba med 2-årsbudgetar i taget, som LAG tar beslut om och skickas in som ändringar/tillägg.

Projekets viktigaste handlingar:

2016-4094 ANSÖKAN Leader Sjö, Skog- Fjäll 2014-2020 (drift av LAG och dess kontor)
DRIFTSBUDGET 2016-2017
DRIFTSBUDGET 2018-2019
DRIFTSBUDGET  2020-2021
DRIFTSBUDGET 2022-2023

Rapporter från Jordbruksverkets granskning av Leaderområdets verksamhet:
2020 Åtgärdsplan, som konsekvens av tillsyn 2018
2018 Rapport från tillsynsbesök
2016 Rapport från tillsynsbesök

Back To Top