Skip to content
 

Projekt Drift av Leader

Driften av Leaderområdet är organiserat som ett projekt som LAG själva äger och driver, och som ska täcka kostnader för LAG och dess Leaderkontor inklusive obligatoriska uppgifter. (LAG kan starta och driva andra projekt parallellt med driften.) Driftsprojektet är det projekt som startar först och slutar sist, och sträcker sig därför från starten i mars 2016 och fram till mitten på året 2025 för att täcka programperioden 2014-2022 inklusive 3 utfasningsår. Det är den tidsperioden LAG förväntas ha sin verksamhet igång.

Driften har en rambudget, som är uträknad som 25% av Leaderområdets totala omslutning. I praktiken så är denna ram en 8-årsbudget (åren 2016 till 2023) som förlängts med 2 år då programperioden förlängdes med 2 år. Budgeten är nedbruten i 2-årsbudgetar.

Projekets viktigaste handlingar:

2016-4094 ANSÖKAN Leader Sjö, Skog- Fjäll 2014-2020 (drift av LAG och dess kontor)
DRIFTSBUDGET 2016-2017
DRIFTSBUDGET 2018-2019
DRIFTSBUDGET  2020-2021
DRIFTSBUDGET 2022-2023, uppdaterad och antagen i LAG-styrelsen 220217.
DRIFTBUDGET 2024-2025 behöver upprättas och behandlas under 2023.

Se även verksamhetsåret.

Rapporter från Jordbruksverkets granskning av Leaderområdets verksamhet:
2020 Åtgärdsplan, som konsekvens av tillsyn 2018
2018 Rapport från tillsynsbesök
2016 Rapport från tillsynsbesök

Back To Top