skip to Main Content

NÄSTKOMMANDE LAG-STYRELSEMÖTE

2 juni Heldag 9.00-ca 13.00, Fjällbäcken Lodge, Bruksvallarna

Dagen innan:
1 juni ” Kulturens plats i landsbygdsutvecklingen” – Projektträff på Natur och Kultur i Hede
(uppbyggt med Leaderstöd) och tillfälle att träffa representanter för flera projekt med koppling till KKN. Träffen arrangeras av Sjö, Skog & Fjäll inom ramen för Kulturella Bygder-projektet. Finns det möjlighet för ledamöter i LAG-styrelsen att komma redan 1 juni så är det alltså bra! Inbjudan (separat anmälan till Ellen)

Möteshandlingar:
Länk till filer: https://drive.google.com/drive/folders/1RUO8rqp5MucApHmtqk8zA2hlseoD3O-w?usp=sharing
Länk för deltagare på distans: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzdlYjFmMTMtNzVkOC00YjFlLTk2ZDUtYzdkN2NiNmVkZmFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d763e7a2-287f-40a4-919d-5f623ab3b4d8%22%2c%22Oid%22%3a%2214973a60-0724-4f49-9e4e-da314f057507%22%7d

Senast 7 dagar innan mötet ligger dokumenten på plats, vi börjar lägga upp filer 14 dagar innan.

Välkomna!

MÖTEN DÄREFTER:

31 aug

13 oktober

14-15 december

Back To Top