Skip to content
 

Registrera konto

När en stödmottagare ansöker om förskott eller utbetalning måste de också registrera sitt bankkonto eller bankgiro.
å Mina sidor. Om det inte finns registrerat kan projektstödsenheten på Jordbruksverket inte betala ut några pengar utan måste begära komplettering, vilket försenar utbetalningen.

En del sökande kan registrera detta direkt på ”Mina sidor” hos Jordbruksverket, det beror på om den sökande gett fullmakt för detta.

I annat fall så går det bra att använda denna blankett.

Back To Top