skip to Main Content

Förprojekt internationellt samarbete

Det här är ett förberedande projekt där vi söker samarbete mellan vårt Leaderområde och andra Leaderområden i Europa. I Leaderområdets strategi så är ökade kopplingar mellan vårt Leaderområde och omvärlden ett uttalat mål. Detta förprojekt bedrivs under 2017 och syftar till ett eller flera internationella, gemensamma samarbetsprojekt.

Delmoment i förprojektet

Bilda en arbetsgrupp med ledamöter ur LAG
Välja tematiska områden för samarbete
Söka kontakt med potentiella samarbetspartners
Skriva gemensamt projekt och sluta avtal om samarbete

Back To Top