Skip to content
 

Multileder – samarbete med Leader i Skottland

I vårt Leaderområde har många projekt inslag av att anlägga, rusta upp eller skylta någon typ av led, eller marknadsföra en lokal led som en del av marknadsföringen av en bygd eller ett område. Det är allt från upplevelsestigar till tekniska downhilleder för cykel. Utmaningarna är talrika avseende markavtal, inflytande, intressekonflikter, långsiktigt underhåll och kapitalisering av lederna på ett sådant sätt att de kan leda till nya företag och nya arbetstillfällen.

Syftet med projektet är att – i ett lärande utbyte med Skottland – lära och dokumentera hur man bäst bygger, informerar om, marknadsför och sköter långsiktigt underhåll av leder.

Projektets svenska Facebookgrupp:
Facebookgrupp Multileder

Projektets webb, inklusive Utbildningsmaterial/Ledguide och Filmmaterial:
www.byggenled.se

LAG-styrelsens motivering:
LAG prioriterar detta projekt, som är sprunget ur ett identifierat behov. Det är en framgångsfaktor är att lära av andra Leaderområden genom transnationella projekt, och vår samarbetspartner i Skottland har identifierat liknande problem.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Leader Sjö, Skog & Fjäll

Projekttyp:
Samarbete med andra Leaderområden

EU-Fond:
Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
437 505 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

215 488 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top