Skip to content
 

Utveckla turism med hund & Draghunds-VM

Syftet med förstudien ”Utveckla turism med hund i fjällen och Draghunds-VM 2021” är att undersöka förutsättningarna för hållbar hundturism i Funäsfjällen, med inriktning på Ramundberget/Bruksvallarna och möjligheterna och förutsättningarna för ett Draghunds-VM 2021. Förstudien kommer också att ha ett bredare syfte, där resultatet kan komma användas av andra intressenter inom och utanför Härjedalen.

Det här är ett PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG som är en projektform som får max 70% och 200 000 kr i stöd, eftersom nyttan i huvudsak tillfaller sökande företag.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera denna förstudie med sin nytänkande kvalitet kring turistisk verksamhet för den stora målgruppen hundägare som tar med sig sin hund. Projektet förväntas bidra till mål inom insatsområdet Passionerat entreprenörskap i samverkan, framförallt målet Stärkt entreprenörskap och företagande. Beslutet förutsätter att projektet får bifall på sin ansökan till Sparbanksstiftelsen alternativt på annat sätt kan finansiera de 30% i privat medfinansiering som krävs.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: BRA Fjäll

Projekttyp:
Genomförande/Projektstöd till företag

EU-Fond: Regionalfonden

STÖD/FINANSIERING:

 

Projektstöd från EU och staten:
156 000 SEK


Övrig finansiering:

Privat medfinansiering 66 900 SEK i form av kontanta medel

Back To Top