Skip to content
 

Förberedelser inför internationellt samarbete

Det här var ett förberedande projekt som LAG själv drev för att kunna organisera planeringen av ett eller flera internationella samarbetsprojekt.

Projektet har lett till samarbete inom två projekt med andra Leaderområden, där utmaningarna i deras Leaderstrategier liknar våra.

Läs mer: Multileder – ett samarbete med Leader Highland i Skottland, om hur man bäst skapar, skyltar och förvaltar leder.
Läs mer: Kulturella Bygder – ett samarbete med Leaderområden i Italien och Finland om utveckling av Kulturella-Kreativa näringarna och kulturarv

LAG-styrelsens motivering:
LAG beviljar projektet, då man kommit fram till att ett förberedande projekt behövs för att skapa förutsättningar för att knyta kontakter och hitta formerna för ett internationellt samarbete som ska gynna strategins uppfyllelse och vara till nytta för områdets parter.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll

Projekttyp: Samarbete med andra Leaderområden

EU-Fond:
Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
167 500 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

82 500 SEK

Övrig finansiering:
Ingen

 

 

 

Back To Top