skip to Main Content

Förprojekt inför internationellt samarbete

SAMMANFATTNING:
Det här är ett förprojekt som LAG själva driver för att kunna organisera planeringen av ett eller flera internationella samarbetsprojekt. Stödet kommer att gå till kostnader förbundna med att kontakta och eventuellt resa till de olika samarbetspartnerna för att förbereda konkret projektansökningar, samt planering på plats i samverkan med aktörer inom vårt Leaderområde som vi vill involvera.

LAG har valt ut två inbjudningar till samarbete från andra Leaderområden, där utmaningarna i deras Leaderstrategier liknar våra.

Det ena är ett samarbete med Leaderområden i Wales, Kroatien, Italien, Finland om utveckling och tillgängliggörande av kulturarvet genom kulturella-kreativa näringarna.

Det andra är ett samarbete med Leader Highland i Skottland, om hur man bäst skapar, skyltar och förvaltar leder.

Kontaktperson:
Catarina Nordin Thorpe, catarina@sjoskogfjall.se

LAG:s motivering:
LAG beviljar projektet, då man kommit fram till att ett förberedande projekt behövs för att skapa förutsättningar för att knyta kontakter och hitta formerna för ett internationellt samarbete som ska gynna strategins uppfyllelse och vara till nytta för områdets parter.

FAKTA

Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll

Projekttyp: Samarbete med andra Leaderområden

EU-Fond:
Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
167 500 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

82 500 SEK

Övrig finansiering:
Ingen

STATUS: AVSLUTAT

 

 

Back To Top