Skip to content
 

Jamtli Living University – Fördjupad förstudie

Sammanfattning:
Projektet är en fördjupad förstudie inför etableringen av en stadsnära ekoby med 30 bostäder. Syftet med projektet är att skapa konkreta förutsättningar, så att planeringen av bygg, drift och boende i JLU Ekoby ska kunna ske via ett formaliserat nätverk med målgrupperna, samt skapa ett lärande redan i planeringsfasen. Som följd av projektet vill man ha bildat en ekobyorganisation samt ett antal utredningar av praktiska aspekter, skötsel av gemensamma ytor etc. Nästa steg är att bygga kooperativa hyresrätter.

LAG-styrelsens motivering:
LAG beviljar projektet eftersom initiativet är intressant på flera sätt, framförallt för att skapa nya boendeformer och en plats för samtal om hållbarhet. På sikt förväntas en ekoby kunna ge nytta till såväl aktörer inom trä- och bygg, boende i ekobyn, som träffpunkt och som forskningsarena. Den fördjupade förstudien förväntas bidra till Leader Sjö, Skog & Fjälls mål inom insatsområde 4, Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning.

FAKTA

Sökande: Jämtlands länsmuseum

EU-Fond: Regionalfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
345 171 SEK

Offentlig medfinansiering från Region JH:
230 114 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top