Skip to content
 

Hus som alla kan bygga

Sammanfattning:
I projektet ska ritningar för små ekohus tas fram, som blir allmänt tillgängliga för både privatpersoner och småföretag. Man kommer även att ta fram ett visningshus som prototyp för olika typer av mätningar (täthet, fukt, energiåtgång,  temperatur etc). Genom att man delar ritningar och testresultat kan andra byggares tillståndsprocesser bli billigare och enklare. Man kommer att upprätta byggbeskrivningar inklusive ritningar och kostnadsberäkningar.
Syftet med projektet är att lära ut hur gemene man och småföretag kan bygga hållbara bostäder.

LAG-styrelsens motivering:
LAG bifaller projektet därför att det gynnar lokalt byggande och bygghandeln på landsbygden. Fler kan ha råd att bygga sitt hus. Bidrar till mål inom insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Akrajol AB

Projekttyp: Projektstöd till företag

EU-Fond: Landsbygdsfonden

Projektet beviljas som klumpsummor. Det ger en enklare redovisning. 

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
115 000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
0 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av kontanta medel:
60 000 SEK

Back To Top