Skip to content
 

Servicetjänster för ökad attraktionskraft i Duved med omnejd

Projektet handlar om att skapa en servicefunktion för Duveds invånare, föreningar och företag. Syftet är att få fram en organisation som kan samordna servicetjänster i byn, samt öka delaktigheten och medborgarnas engagemang i den utveckling som pågår i området. Målet i projektet är att bilda en ny ekonomisk förening i Duved med omnejd, som erbjuder och levererar service och tjänster till det lokala näringslivet, offentliga organisationer och boende. Man vill också öka engagemanget hos medlemmarna i de berörda föreningarna kring utvecklingen av idrottsområdet i Duved. Projektet bör leda till ett nytt arbetstillfälle (deltid).

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera denna ansökan som beräknas leda till mål inom insatsområde 1, Passionerat entreprenörskap i samverkan. Projektet vill arbeta för långsiktighet i samverkansarbetet i Duved, genom att utveckla service och samarbete mellan föreningar och företag, där del av servicen har potential att skötas lokalt, vilket skapar lokala arbetstillfällen.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Duveds byförening

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
90 450 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
44 550 SEK

Övrig finansiering:
Privat kontakt medfinansiering:
53 956 SEK

Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top