Skip to content
 

Modell för Fontänhus Jämtland Härjedalen

Projektet handlar om att etablera ett så kallat Fontänhus, det nordligaste i Sverige. Syftet är att möjliggöra rehabilitering, stärka kompetensen och öka anställningsbarheten hos kvinnor och män med psykisk ohälsa. Målet med projektet är att skapa och utveckla en modell för rehabilitering och arbetsträning. Fler människor i målgruppen ska komma närmre arbetsmarknaden via projektets aktiviteter.  Mötesplatsen som skapas ska bidra till att motverka psykisk ohälsa genom möjlighet till återhämtning, rehabilitering och arbetsträning.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att bifalla denna ansökan som beräknas leda till Leaderområdets mål inom insatsområde 2, Levande lokalsamhällen för alla. Stöd ges från Socialfonden genom Lokalt ledd utveckling. Framförallt så är det samhällsekonomiska och individuella perspektivet viktigt i denna bedömning. Projektet förväntas i förlängningen stärka individers ställning på arbetsmarknaden.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Coompanion

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Socialfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
326 874 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
160 998 SEK

Övrig finansiering:
80 000:- (Arbetsförmedlingen)
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top