Skip to content
 

Persåsbacken – Säkerhet och cykling

Projektet handlar om att investera i en evakueringsväg för cyklar i Persåsbacken. Syftet är att energieffektivisera och säkra anläggningen, och möjliggöra för att testa på cykling med mountainbike och downhill. Man ska dränera bort vatten från backen, avjämna och hårdgöra surhål och områden med svallis och skapa en väg som går att nyttja som evakueringsväg för ambulanser. Projektet kommer att kunna skapa en säkrare backe och möjliggöra fler arbetstillfällen.

Det här är ett PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG som är en projektform som får max 70% och 200 000 kr i stöd, eftersom nyttan i huvudsak tillfaller sökande företag eller förening.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till Leaderområdets mål inom insatsområde 3 Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer. Projektet syftar till att tillvarata och bygga vidare på det som redan finns, och genom att utveckla aktiviteter och upplevelser, bredda säsongen och chansen till lokala arbetstillfällen. På det här sättet blir Persåsen attraktivt både sommar och vinter.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Persåsen Skid och Kälkklubb

Projekttyp:
Genomförande/Projektstöd till företag

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
135 000 SEK

Övrig finansiering:
Egen privat kontant:
59 067 SEK
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top