Skip to content
 

Hedes aktivitetsområde

Projektet handlar om att vidareutveckla Hedes aktivitetsområde. Beräknade effekterna är en bättre standard och fler aktiviteter. Efter projektet så bidrar detta till fler intäktskällor som återförs till bygden genom företagargruppen.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera denna ansökan eftersom den förväntas leda till utvecklingsstrategins mål inom insatsområdet Levande lokalsamhällen för alla. Framförallt målsättningen om utvecklade mötesplatser förväntas infrias av detta projekt. På ett föredömligt sätt så har det planerats för att även människor med funktionsnedsättning ska kunna delta på sina villkor, och aktivitetsområdet kommer att komma många till glädje.

FAKTA

Sökande: Hede företagargrupp

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Utgifter:
281 900:-

Projektstöd från EU och staten:
188 973 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
93 027 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top