Skip to content
 

Nysäterns fjällgård

Detta är ett projektstöd till företag som ges till två samverkande företag i Nysätern ett par mil utanför Hede. Gemensamt satsar man på att utveckla lokalerna för att kunna satsa på en högkvalitativ servering med tydlig bas i lokala råvaror. Projektet förväntas leda till en större andel lokalt producerade livsmedel som även konsumeras lokalt. Andra positiva effekter är nya arbetstillfällen i de samverkande företagen men även hos primärproducenter och mathantverkare i närområdet.

Det här är ett PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG som är en projektform som får max 70% och
200 000 kr i stöd, eftersom nyttan i huvudsak tillfaller sökande företag.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt som förväntas bidra till Leaderområdets mål inom insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Man kommer att arbeta tätt tillsammans med lokala producenter som använder råvara från skog och mark på ett hållbart sätt. Samverkan kan leda till mer förädling lokalt och nya produkter. Projektet är kostnadseffektivt, en relativt liten satsning i pengar förväntas ge stor effekt lokalt.

FAKTA

Sökande: Marika Kaspergård 

Projekttyp: Projektstöd till företag

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
194 126 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering:
83 197 SEK

Back To Top