Skip to content
 

Hållbar Fiskeframtid

För att utveckla fisketurismen i Jämtland är det avgörande att ägaren av fiskeresursen (i de flesta fall lokala fiskevårdsområden) har en väl fungerande förvaltning av sina vatten. Fiskevårdsområden drivs i föreningsform med ideella styrelser och i takt med minskat ideellt engagemang får dessa organisationer allt svårare att bedriva sitta arbete. Att stötta fiskevårdsområdena med kunskap, nätverk och att öka kontakterna mellan entreprenörer och fiskevårdsområden är därför avgörande för fisketurismens utvecklingsmöjligheter.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt som förväntas leda till mål inom instasområde 3, Attraktiva & Dynamiska Natur- och kulturmiljöer. LAG vill särskilt lyfta fram att det påverkat bedömningen positivt att projektet har ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

FAKTA

Sökande: Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
476 935 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
212 709 SEK

Offentlig medfinansiering från Länsstyrelsen:
22 200 SEK (offentlig resurs)

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top