Skip to content
 

Östnårbuan

Projektet handlar om att öka standarden på fäbodvallen Östnårbuan så att den blir tillgänglig för fler besökare. Man ska bygga ett tillgänglighetsanpassat utedass, färdigställa kokhus (där man gör ost och messmör), och flytta ett härbre (för övernattning). Detta kommer att leda till att fler besökare kan stanna längre, även äldre och personer med funktionsnedsättning, fler barn kan delta vid lägerverksamhet i fäbodvallen, och det ges bättre möjligheter till övernattning. Det kommer också skapa möjlighet för fler att sommarjobba där och för att skapa sysselsättning för personer under sommaren för unga vuxna inom LSS-verksamhet.
Det här är ett PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG som är en projektform som får max 70% och 200 000 kr i stöd, eftersom nyttan i huvudsak tillfaller sökande företag.


LAG-styrelsens motivering:

LAG väljer att prioritera detta projekt, och är positiva till utvecklingen av fäbodvallen. Det är viktigt att synliggöra kulturarvet som fäbodvallarna utgör. Samtidigt behöver man arbeta med tillgängligheten, så att fler kan besöka och vistas i miljön, vilket sker då vallen anpassas för användning i bland annat LSS-verksamhet. Investeringarna på vallen gör även att fler övernattningar kan ske på vallen, och lägerverksamhet kan utökas. Projektet beviljas inom insatsområde 3. Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer där det förväntas bidra till mål om fler nya produkter och tjänster.

FAKTA

Sökande: Ann Eriksson Enskild firma

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
108 500 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering 46 500 SEK i form av kontanta medel.

Back To Top