Skip to content
 

Naturbaserad rehabilitering

Projektet ”Naturbaserad rehabilitering i Bergs kommun – för personer som är sjukskrivna eller arbetssökande på grund av psykisk ohälsa” handlar om att skapa en pilotverksamhet där man bygger upp en rehabiliteringsmodell anpassad för behoven i en landsbygdskommun. Naturbaserad rehabilitering syftar till att ge deltagarna en bättre fysisk och psykisk hälsa genom vila,  återhämtning och verktyg för att ta hand om sin hälsa, samt att förbereda dem för att komma ut i arbete/sysselsättning. Projektet kommer också etablera ett nära samarbete mellan Bergs kommuns arbetsmarknadsenhet, Navigator, Hälsocentralen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Beräknade effekter är minskat utanförskap och att fler närmar sig arbetsmarknaden, samt ökade arbetstillfällen.

Mer info: Bergs kommun

Radioreportage sept 2021: P4 Jämtland

Inslag P4 Jämtland aug 2022


LAG-styrelsens motivering:

LAG väljer att prioritera denna ansökan. En förstudie via Småstöd genomförs nu, med goda resultat. Det är av vikt att de som är i behov av rehabilitering kommer tillbaka i arbete så snart det går, och även för de som står utanför arbetsmarknaden så erbjuder denna pilotverksamhet verktyg som leder till ökad hälsa och inkludering. Projektet beviljas inom insatsområde 4. Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning där det förväntas leda till nya kunskaper och lösningar om hur rehabilitering kan organiseras i en fjällnära kommun i nära samverkan mellan småföretag, vård och kommun.

FAKTA

Sökande: Bergs kommun

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
955 671 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
470 704 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top