Skip to content
 

Fjällbröllop & Event

Projektet handlar om att bygga upp ett företagssamarbete för bröllop, fest och konferens. En gemensam plattform/webbsida ska skapas, samverkan mellan företag, gemensam marknadsföring, ta fram filmer, erbjuda paketlösningar,. Beräknade effekter är att mer av intäkterna för fjällbröllop hamnar hos de lokala företagen, och att deras lönsamhet ökar.

Det här är ett PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG som är en projektform som får max 70% och 200 000 kr i stöd, eftersom nyttan i huvudsak tillfaller sökande företag.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt, som bygger på en stark samverkanstanke där man gemensamt skapar och lyfter fram varandras varor och tjänster. Idag arrangeras många fjällbröllop i området, men de bidrar inte till den lokala ekonomin fullt ut, då bröllopsparen har svårt att utan lokalkännedom hitta de lokala leverantörerna. I projektet skapas en webbsida och ett nätverk för olika typer av varor och tjänster kopplade till bröllop. Projektet prioriteras inom insatsområde 1. Passionerat entreprenörskap i samverkan, där det förväntas bidra till mål om samverkan som ger nya produkter och tjänster samt en attraktiv besöksnäring.

FAKTA

Sökande: Pernilla Stennek Enskild firma

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
193 746 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
0 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering 83 034 SEK i form egen kontant finansering.

Back To Top