Skip to content
 

Hållbart föreningsliv

Projektet ska underlätta för föreningar att driva sina verksamheter professionellt på ett hållbart och enklare sätt. Man ska analysera behov och kartlägga, utveckla och prova nya metoder, arbetssätt och samverkansformer för att stötta föreningslivet.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som syftar till en effektivisering av föreningslivet, och öka samverkan mellan föreningar i området, så de kan samarbeta för all lösa vanliga utmaningar. Det är även extra viktigt att efter pandemin även starta om föreningslivet, som fått stora avbräck i sina verksamheter p g a restriktioner och begränsningar. Projektet beräknas bidra till mål inom insatsområde 2 Levande lokalsamhällen för alla.

FAKTA

Sökande: Club Support JH ekonomisk förening

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
819 686 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
403 726 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top