Skip to content
 

Kortfilm Samses

Projektet ska producera en konstnärlig kortfilm med ungdomar på landsbygden, som ska väcka kreativt engagemang i bygden och intresse för språket jamska. Dialogerna ska vara på jamska till stor del. Filmen ska visas på biografer i Jämtland och Härjedalen. Målet är också att filmen ska vara med i flera filmfestivaler runt i Sverige och kanske även i utlandet.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att bifalla detta projekt, med en kort film av och med unga, på jamska, den lokala dialekten. Förhoppningen är att mer filmmaterial av denna typ stärker självkänslan och identitet utifrån en rural kontext, speciellt ur ett ungt mångfaldsperspektiv. Projektet förväntas bidra till mål inom insatsområde 3 Attraktiva & Dynamiska Natur- och kulturmiljöer, och filmen kommer att lyfta fram bägge sortens miljöer, i ljud och bild.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Emil Olofsson Enskild Firma


Insatsområde:
Attraktiva & Dynamiska Natur- och Kulturmiljöer

 

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
68 045 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
18 514 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top