Skip to content
 

Rörelsefritids i Järpen

Projektet handlar om att skapa rörelsefritids efter skoltid till i första hand till barn och ungdomar under 25 år, i synnerhet till de grupper som normalt inte deltar på ordinarie fritidsaktiviteter som fotboll etc. Målet är att fler ska bli aktiva, och att skapa förutsättningar för en så bra verksamhet, så att föreningen skall kunna finansiera denna tjänst på egen hand så småningom genom stöd av olika samarbetspartners.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, där ett helt nytt grepp prövas med att anordna aktiviteter i anslutning till skoldagens slut, i samverkan med fritids men även för de unga som inte är inskrivna i den verksamheten. Projektet förväntas bidra till mål i insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen för alla, där det förväntas bidra till en ökad inkludering, en större mångfald av aktiviteter för unga.

FAKTA

Sökande: Järpens IF

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
899 670 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
600 330 SEK

Övrigt offentligt stöd:
269 182 SEK

Övrig finansiering:
50 000 SEK i privat medfinansiering samt i form av ideell tid.

Back To Top