Skip to content
 

Klimatsmarta transporter – Försöksverksamhet 2020

Syftet med projektet är att skapa ett fungerande lokalt klimatsmart transportsystem för boende och gäster i Södra Årefjällen, med samåkning och anropsstyrda kollektivtransporter. Även viss försöksverksamhet med kyltransporter till butiker, restauranger och andra livsmedelsaktörer inom området. Projektet har fokus på samordning av redan existerande transporter för att minska antalet transportkilometer. Transporterna kommer att utföras i huvudsak med befintliga fordon.

Projektet är en del av Södra Årefjällens större utvecklingsprojekt Vision 2030 – hållbara fjällupplevelser i världsklass.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt. De som står bakom ansökan har gjort en grundlig förstudie och vill nu göra en försöksverksamhet som stämmer väl med vår strategi och är bra för både boende och besökande. Projektet beviljas inom ramen för insatsområdet Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning där det framförallt förväntas bidra till målsättningen om att fler får förbättrad service.

FAKTA

Sökande: Södra Årefjällen Ekonomisk förening

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
916 443 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
451 382 SEK

Övrig finansiering:
Egen privat kontant: 423 000 SEK (beräknade intäkter)
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top