Skip to content
 

Härjedalskt kvalitetsvirke

Projektet Härjedalskt kvalitetsvirke, som är ett projektstöd till företag, handlar om en investering i ny utrustning och ett såghus. Sågverksägaren kommer att kunna leverera högkvalitativ, senvuxen skog till byggnadsvårdsföretag och privatpersoner som har behovet, tack vare den nya utrustningen. Med en hyvel kan verksamheten utvecklas och vidareförädling av virke kan ske på plats i Härjedalen, något som i dagsläget efterfrågas av
kunder och samarbetspartners.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till mål inom insatsområdet Passionerat entreprenörskap i samverkan. Projektet beräknas tillgängliggöra säljbara produkter av närproducerad träråvara av hög kvalitet, som genom investeringar i maskinell utrustning leder till bättre lönsamhet och fler lokala arbetstillfällen. Därtill främjas kulturarvet att bygga i trä.

FAKTA

Sökande: Ragnar Knutsson Enskild firma

Projekttyp: Genomförande, projektstöd till företag

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
200 000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
0 SEK

Övrig finansiering:
Egen privat medfinansiering.

Back To Top