Skip to content
 

Sjökort Storsjön

Projektet ska skapa ett nytt modernt sjökort över Storsjön. Nuvarande sjökort har en föråldrad struktur med en gammal kartdatabas vilket innebär att det inte kan presenteras på moderna navigationshjälpmedel.

Till hjälp för att ta fram ett nytt sjökort har man en arbetsgrupp och man tar in extra resurser för kompletterande fältmätningar och för att sammanställa och ta fram digitalt material och tryckning av kortet. Det färdiga kortet kommer att säljas till båtfolk och andra intressenter via båtklubbar och lokala försäljningsställen. Även ett digitalt kartformat kommer tillgängliggöras.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera denna ansökan, som förväntas bidra till strategins mål inom Insatsområdet Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning. Projektet ska resultera i en uppgradering av det tidigare sjökortet genom en ny databas och möjlighet att producera även ett digitalt sjökort sida vid sida med ett nytt mer användarvänligt papperskort. Effekterna förväntas bli en ökad säkerhet och att flera båttyper kan använda kortet, allt från kajaker till motorbåtar. Det gynnar såväl attraktiviteten i närmiljön runt sjön och förväntas på olika sätt bidra till ökad tillgänglighet för fler.

FAKTA

Sökande: Jämtlands Båtförbund

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
241 824 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
69 107 SEK

Övrig finansiering:
Övrigt offentligt stöd (Länsstyrelsen): 50 000 SEK. Egen privat finansiering 30 000 SEK, egen privat finansiering i form av intäkter 60 000 SEK, övrig privat medfinansiering (Svenska Båtunionen) 40 000 SEK, samt ideell tid.

Back To Top