skip to Main Content

Jamtli Living University

Sammanfattning:
Fördjupad förstudie inför etableringen av en stadsnära ekoby.

LAG:s motivering:
LAG beviljar projektet eftersom initiativet är intressant på flera sätt, framförallt för att skapa nya boendeformer och en plats samtal om hållbarhet. På sikt förväntas nyttan av en ekoby kunna ge nytta till såväl aktörer inom trä- och bygg, boende i ekobyn, som träffpunkt och som forskningsarena. Den fördjupade förstudien förväntas bidra till Leader Sjö, Skog & Fjälls mål inom insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning.

FAKTA

Sökande: Jamtli

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Regionalfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
345 171 SEK

Offentlig medfinansiering från Region JH:
230 114 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
0 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top