Skip to content
 

Upphandling av projektledare

Nu upphandlar vi en projektledare för framtagandet av en ny lokal utvecklingsstrategi inklusive processledning.

Förfrågningsunderlag

Back To Top