Skip to content
 

Tack för mig!

Jag kommer att sluta som verksamhetsledare på Leader Sjö, Skog & Fjäll kring midsommar, och vill tacka för alla dessa intressanta år då jag haft äran att få jobba med er och Lokalt ledd utveckling med Leadermetoden. Jag har mötts med så mycket energi och entusiasm, och jag tackar för alla intressanta samtal som gett mig chansen att lära mer om alla fantastiska platser i vårt område, och reflektera kring min egen. Det har varit ett sant nöje, även då det krävts hårt arbete, och då svåra situationer uppstått! Nu kommer jag syssla med annat framöver, och önskar min kommande efterträdare lycka till! I mellanperioden så kommer Ellen Hoas Ströman vara tillförordnad verksamhetsledare, hon nås på ellen@sjoskogfjall.se eller 070-3685641./Med vänliga hälsningar Catarina Nordin Thorpe

Back To Top