Skip to content
 

Ny strategi 2023-2027

I början av nästa år tar en ny programperiod och utvecklingsstrategi vid. Leader Grogrund är namnet att lägga på minnet! Det är som vanligt till Leader som du vänder dig när du vill söka pengar för en nya projektidé, men från 2023 alltså till Leader Grogrund. Vi fortsätter att ge stöd till föreningar, organisationer och företag som vill utveckla landsbygden, i kommunerna Berg, Härjedalen, Åre, Östersund och Krokom. Vi har inga medel kvar att söka i Leader Sjö, Skog & Fjäll, men fortsätt att kontakta oss med dina idéer, utveckla dem med oss och med andra, så inväntar vi början av 2023 då nya pengar finns att söka igen – då hos Leader Grogrund! Du når oss under tiden på info@sjoskogfjall.se

Back To Top