Skip to content
 

Övergripande mål för Leader – Sjö, Skog & Fjäll

De övergripande målen är rangordnade från 1-6 där mål 1 är det viktigaste.

Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar.
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området
Mål 3. Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden
Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i samhället
Mål 5. Förbättrad infrastruktur
Mål 6. Förbättrad friskhet och hälsa

TIPS: Håller du på med en ansökan, se även hjälptexten: Att sätta upp mål.

Back To Top