Skip to content
 

Blanketter slutredovisning av Småstöd

SLUTRAPPORT inkl. utgift- och intäktsspecificering och motprestation (ideell tid/resurs eller egen kontant insats).

KÖRJOURNAL (denna används för redovisning av schablon 30kr/mil)

DAGBOK för anställda i er aktivitet (används endast när ni fått bifall för löner i ansökan)

INTYG vid inköp av begagnad utrustningen eller återanvänt material  (Vid köp från privatperson med kontanter / swish är högsta belopp 1000 kr – läs mera på Jordbruksverkets hemsida)

Back To Top