Skip to content
 

Att genomföra och redovisa ett Småstöd

Under genomförandetiden så får ni gärna ringa och maila oss. Ibland kanske det även finns behov för ett möte. Maila till bitte@sjoskogfjall.se eller ta kontakt med någon av oss på utvecklingskontoren i Ås och Funäsdalen. 

1. Aktiviteten kan påbörjas när avtalet är signerat.

2. Logga.

Kom ihåg att använda rätt logga vid all marknadsföring, gäller både extern och intern kommunikation gällande er aktivitet (skyltar, annonser, affischer, förstudierapport, inbjudningar, trycksaker och dylikt). Om detta inte sker riskerar ni att inte få några pengar. Loggor för tryck respektive webb/sociala medier finner ni i menyn till vänster.

3. Ni blir inbjudna till en sluten Facebook-grupp.

För genomförare av en Småstöds-delaktivitet finns möjligheten att ingå i en sluten Facebook-grupp där ni kan ställa frågor och dela med er av erfarenheter. I gruppen ingår sökande och vi från Leader-kontoren.

4. Hållbarhetsutbildning.

Ni erbjudas en onlinebaserad utbildning i hållbarhetsfrågor. Utbildningen som sker på distans går att ta del av när det passar er. Filmerna finns i Facebook-gruppen som nämns ovan och har ni ej tillgång till Facebook kan vi självklart maila filmerna.

5. Meddela alltid avvikelser.

Kontakta bitte@sjoskogfjall.se om det behöver göras avvikelser från planerad aktivitet såsom den är beskriven i ansökan. Vi måste godkänna avvikelser innan avvikelserna genomförs. Eventuella förändringar ska motiveras. Det kan exempelvis vara avvikelser från budget, inriktning på aktiviteten eller att det behövs mer tid för att genomförande.

5. Ansökan om delutbetalning.

Har ni speciella omständigheter så har ni möjlighet att lämna in en ansökan om delutbetalning. Blankett för detta finner ni i menyn till vänster.

5. Slutredovisning.

När aktiviteten är genomförd och inom 2 veckor från slutdatum ska ni skriva slutrapport inklusive ideell tid och intäkts- och kostnadsspecificering samt redovisa alla era kvitton. Utbetalning sker inom ett par veckor efter att slutrapporten är godkänd. Rapport och andra blanketter finner ni i menyn till vänster.

Back To Top